Sąd arbitrażowy w Chinach

inny forma rozwiązywania sporów, za wyjątkiem sporów, które mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów między stronami Strony mogą wyznaczyć swojego arbitra, a w przypadku nakazu sądowego, sędzia wyznaczony jako domyślny Ponadto, arbitrażowe procedury i zasady, które regulują postępowanie arbitrażowe może być również wybrana w drodze wzajemnego porozumienia stron, wyrażoną w arbitrażu zrzeczenie zawarte w umowieArbitraż-jest to proces, który zwykle pozostaje między stronami rozpatrzenie sprawy, podczas gdy prawo cywilne, sprawy w sądach publicznym sądzie. Decyzja została podjęta na podstawie wyników procesu arbitrażowego jest ostateczna, w porównaniu z sądu, gdzie proces trwa dłużej i ma więcej kroków. Chociaż niektóre spory dotyczące kwestii, takich jak małżeństwo, adopcja, dziedziczenie i w ogóle innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego, nie może być traktowane przez sąd Arbitrażowy, właścicieli firm w Chinach metoda ta służy do firmy i jest stale obowiązującym instytucji arbitrażowej, która decyduje gospodarczych i sporów handlowych w Chinach arbitrażowych z wykorzystaniem metod. Jego główna siedziba znajduje się w Pekinie i ma również swój oddział w hong Kongu, znany jako centrum Arbitrażu w Hongkongu. Komisja arbitrażowa decyduje chińskich międzynarodowych i spraw wewnętrznych w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych, a także organizacji. Otwieranie firmy w Chinach może być trudne, ponieważ obejmuje on takie skomplikowane procedury.